Historické aktuality projektu stredoceske-odpady.cz

17. 7. 2007Do sekce Odpovědí na nejčastější dotazy byly umístěny otázky a odpovědi týkající se nakládání s výkopovou zeminou.
27. 6. 2007Počty nádob, přidělené obcím v rámci realizačního projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Středočeského kraje“ jsou uvedeny zde.
15. 6. 2007Veřejná soutěž.V souvislosti s řešením nezákonného uložení chemikálií v bývalém zemědělském objektu v Nalžovicích vyhlásil Středočeský kraj v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách soutěž na zakázku „Uvedení zemědělské stavby v Nalžovicích do stavu v souladu se zákonem“ . Veškeré potřebné informace o zakázce jsou dostupné na adrese.
14. 6. 2007Společnost SAFINA, a.s. za podpory Středočeského kraje v letošním roce realizuje pilotní projekt, jehož cílem je podpora zvýšení zpětného odběru vyřazených elektrozařízení od spotřebitelů v obcích do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje. Více informací naleznete zde.
1. 6. 2007Středočeský kraj, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. a společnost ASEKOL s.r.o, zajištující zpětný odběr vybraných druhů elektrospotřebičů, v rámci společných projektů osloví obyvatele kraje prostřednictvím informační kampaně s cílem motivovat obyvatele kraje ke třídění odpadů včetně biologicky rozložitelných a ke zpětnému odběru elektrospotřebičů.Kampaň bude mít řadu podob (seriál článků v regionálních novinách, putování obřího propagačního kontejneru po náměstí měst, billboardy a polepy autobusů, informační brožury do schránek, informační tabule na sběrných dvorech, apod.)Hlavní část kampaně proběhne v měsíci září a říjnu, aby tak navázala na obdobné celostátní kampaně, které budou realizovány zejména prostřednictvím veřejné prezentace v jednotlivých městech a obcích a dále prostřednictvím televize a rozhlasu.Podrobné informace naleznete zde.
31. 5. 2007Probíhá již 3. ročník soutěže pro obce „My třídíme nejlépe“. Podrobnější informace, včetně výsledků a průběžného pořadí, naleznete zde.
23. 5. 2007Ve čtvrtek 24.5.2007 proběhnou v Příbrami a Hořovicích první dva z řady 40 odborných seminářů „Odpadové hospodářství v praxi“ určených pro starosty a zástupce obcí Středočeského kraje. Tyto půldenní semináře jsou zaměřené na předávání praktických zkušenosti z řízení odpadového hospodářství v obcích, zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů, biologicky rozložitelných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení.Semináře jsou bezplatné a budou postupně probíhat ve všech částech Středočeského kraje. Podrobné informace o místech a termínech konání a způsobu, jak se na seminář přihlásit,naleznete zde.
9. 2. 2007Informace o přidělování sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu včetně formuláře příslušné žádosti naleznete zde.
6. 2. 2007Na webových stránkách je zavedena nová rubrika „Naše téma“ s cílem seznámit zájemce podrobněji o nakládání s vybranými skupinami odpadů a o aktuálních problémech odpadového hospodářství na území našeho kraje. Úvodní téma je věnováno zpětnému odběru výrobků. Více informací k této problematice naleznete zde.
6. 2. 2007V roce 2007 pokračujeme v realizačním projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje“. Jeho součástí bude několik dílčích podprojektů. Kromě informační kampaně o třídění odpadů a krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ je nově zařazena propagace odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Jedním z podprojektů je i posílení sběrné sítě využitelných složek komunálního odpadu pronájmem kontejnerů jednotlivým obcím.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.
6. 2. 2007Na podporu zpětného odběru a sběru vyřazených elektrospotřebičů od fyzických osob i podnikatelských subjektů bude realizována informační kampaň za účelem posílení motivace k ekologickému zacházení s těmito zařízeními.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.